Tag Archive: huyền quan

Huyền quan có tác dụng như thế nào?

Huyền quan có tác dụng như thế nào?

08:28 19/05/2020 Biên tập

Huyền quan có thể làm thay đổi phương và hướng đi của khí từ bên ngoài vào: ngoại khí vốn đi thẳng, nhưng khi gặp Huyền quan sẽ bị cản trở..