Tag Archive: nguyên tắc phong thủy

Các nguyên tắc phong thủy cần nhớ

16:29 06/05/2020 Biên tập

Nguyên tắc hệ thống    Lí luận phong thuỷ coi môi trường là một hệ thống hoàn chỉnh.Hệ thống này lấy con người làm trung tâm và bao gồm cả..