Tag Archive: tam bất kiến

Tam bất kiến khi vào nhà là gì?

11:05 14/05/2020 Biên tập

Một vài thông tin mang tính tham khảo về vấn đề tam bất kiến khi vào nhà như sau: Khai môn kiến táo: Sách “Dương trạch tập thành” nói rằng:..