Tag Archive: tứ hướng là gì

Tứ hướng chính khi làm cửa là gì?

14:36 15/05/2020 Biên tập

Bốn phương vị lớn trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc lần lượt được phân biệt bằng hình tượng bốn con vật tâm linh. Đó là: Khổng Tước, Xà Quy,..